לצפייה בחברי הועדה הציבורית

חברי הועדה הציבורית לעדכון דירוג ומדד מעלה
חברי הועדה הציבורית לעדכון דירוג ומדד מעלה 2013-2014 (ע"פ סדר הא"ב):

יושבי ראש ועדות משנה:
ועדת איכות סביבה – דר' מיקי הרן, הקריה האקדמית קרית אונו
ועדת אתיקה – דר' עלי בוקשפן, המרכז הבינתחומי הרצליה, ביה"ס למשפטים
ועדת ממשל תאגידי – פרופ' אסף חמדני, האוניברסיטה העברית ירושלים
ועדת מעורבות בקהילה – אהובה ינאי, מנכ"ל מתן
ועדת סביבת עבודה וזכויות אדם – עו"ד ארנה לין

אלה אלקלעי – סמנכ"ל פיתוח עסקי, אי.בי.אי בית השקעות
נאור ירושלמי- מנכ"ל חיים וסביבה
פרופ' אסא כשר – אוניברסיטת תל אביב
עו"ד דידי לחמן מסר- לשעבר משנה ליועץ המשפטי לממשלה
רונן מלניק – שותף בכיר, Wanaka Capital Partners
שרי נוריאל – מנכ"ל ציונות 2000
דורית סלינגר
אבינועם ערמוני- יו"ר מידות
פרופ' רות פלאטו-שנער, ראש המרכז לדיני בנקאות, המכללה האקדמית נתניה
פרופ' אורן פרז – אוניברסיטת בר-אילן
ניר קנטור – מנהל איגוד כימיה פרמצבטיקה ואיכות סביבה, התאחדות התעשיינים
גליה שגיא – מנכ"ל שבי"ל – שקיפות בינלאומית
ד"ר סיגל שלח – מנכ"ל תבת

שותפים לדירוג מעלה:
הבורסה לניירות ערך
Maalot S&P
ארנסט אנד יאנג ישראל
חברת GreenEye – אנליזה סביבתית

הועדה הציבורית ממשיכה את עבודתה תוך בחינת הקריטריונים והצורך לעדכנם בהתאם לתמורות השוק, החברה והסביבה בישראל ובעולם.

פרוטוקול הועדה הציבורית – אפריל 2009
פרוטוקול הועדה הציבורית – נובמבר 2009