פרוטוקול הועדה הציבורית – אפריל 2009

פרוטוקול הועדה הציבורית - אפריל 2009