פרוטוקול הועדה הציבורית – נובמבר 2009

פרוטוקול הועדה הציבורית - נובמבר 2009