מאגר משאבים בנושא אתיקה בעסקים

אתר המרכז לאתיקה בירושלים, משכנות שאננים, מרכז משאבים רלוונטיים בנושא אתיקה בעסקים
מאת: מערכת האתר | 22/07/2012

יש כאלה האומרים שאתיקה ועסקים הם מושגים מנוגדים,אוקסימורון, אשר אינם מתיישבים זה עם זה. אולם ארגונים עסקיים רבים בעולם, ולאחרונה גם בארץ, מאמצים קודים אתיים הנוגעים להתנהלות העסק באורח אתי, תוך אחריות כלפי הקהילה. עובדה היא שאתיקה עסקית הפכה להיות חלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים בבתי הספר לעסקים בארץ ובעולם, אולם יישום קודים אלה נמצא עדיין בראשית דרכו.
הכלכלה והחידושים הטכנולוגיים הכרוכים בה מעלים כל העת שאלות אתיות ובעיות שדורשות חשיבה מחודשת, שתגדיר ביתר בהירות את מערכת היחסים האתית שבין העסק לבין החברה שבה הוא פועל. מטרתו של המרכז היא להגביר את המודעות – הן של המגזר העסקי בישראל על ענפיו השונים והן בקרב הציבור הרחב, לחשיבותה של האתיקה בניהול ראוי של עסקים.

למשאבי הידע בנושא אתיקה באתר המרכז לאתיקה בירושלים, משכנות שאננים לחצו כאן

* המידע המובא בעמוד זה לקוח מתוך אתרהמרכז לאתיקה בירושלים, משכנות שאננים. למידע נוסף על המרכז לחצו כאן