מאגר קודים אתיים

מאגר של המרכז לאתיקה בירושלים, משכנות שאננים, המרכז קודים אתיים של עסקים, רשויות, מוסדות ממשלתיים ועוד
מאת: מערכת האתר | 20/07/2012

מסמך הקוד האתי מביא לידי ביטוי שלם את המדיניות האתית של הארגון או המקצוע. הוא כולל את הזהות הארגונית או המקצועית, את מכלול הערכים של הארגון או המקצוע ואת כללי ההתנהגות המממשים את הזהות ואת הערכים הלכה למעשה. קוד אתי יכול להתייחס לכל תחומי הפעילות בארגון או במסגרת המקצועית: הקשר עם הלקוחות; איכות השירות; יחסים פנימיים בין העובדים לעצמם ובינם לבין מנהליהם; מחויבות הארגון לעובדיו ומחויבות העובדים לארגון; ציות; מוסר עבודה; טובות הנאה וקבלת מתנות; ניגודי עניינים; שימוש במידע פנימי; שקיפות; סודיות; שמירה על רכוש הארגון, יחס לספקים, מתחרים, לסביבה , לקהילה ועוד.

באתר המרכז לאתיקה בירושלים, משכנות שאננים אפשר למצוא ריכוז של קודים אתיים לפי נושאים –
קודים אתיים של איגודים מקצועיים
קודים אתיים של רשויות מקומיות
קודים אתיים של ארגונים עסקיים
קודים אתיים של מוסדות לימוד
קודים אתיים של משרדי ממשלה
קודים אתיים נוספים
* המידע המובא בעמוד זה לקוח מתוך אתר המרכז לאתיקה בירושלים, משכנות שאננים. למידע נוסף על המרכז לאתיקה בירושלים, משכנות שאננים לחצו כאן