logos

מאגר תרומות חברות ציבוריות

מעלה והמכון למשפט ופילנתרופיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב בונים את מנוע החיפוש לתרומות החברות הציבוריות בישראל לשנים 2013-2018.

  • להורדת הדוח המלא
  • על המאגר
  • המכון למשפט ופילנתרופיה

תרומות חברות ציבוריות

כ-500 חברות נסחרות בבורסה הישראלית לנירות ערך. עיקרי הממצאים שעלו מפיתוח המאגר.

חיפוש במאגר המידע

על מנת לקבל את הטבלה המלאה יש לפנות ל derug@maala.org.il ולציין את שם הגורם הפונה ומטרת הבקשה

בחר עד 5 חברות