מדד מעלה בבורסה


מדד מעלה
נסחר בבורסה על בסיס יומי החל מפברואר 2005. המדד הינו כלי פיננסי המייצג את כל החברות הציבוריות המשתתפות בדירוג מעלה, שנמצאות במאגר המניות המשמש למדדי המניות הרציפים. הרכב החברות במדד מעודכן פעם בשנה – עם פרסום דירוג מעלה.

מדד מעלה ממשיך לתת תשואה עודפת ביחס למדדים האחרים.

מטרת המדד לאפשר השקעה אתית על פי קריטריונים של אחריות חברתית.

מדד מעלה הושק לראשונה ב-2005, בשיתוף עם הבורסה לניירות ערך בתל אביב. המדד הינו כלי פיננסי המייצג את החברות הציבוריות המשתתפות בדירוג מעלה, שנמצאות במאגר המניות המשמש למדדי המניות הרציפים.

מדד מעלה מאפשר, לראשונה בישראל, הזדמנות להשקיע במניות של חברות לא רק על סמך הביצועים הפיננסיים, אלא גם על סמך מידת האחריות החברתית שלהן.

השקעה במדד מעלה מתאפשרת באמצעות תעודת סל קסם מעלה.

מדד מעלה גרף

מדד מעלה בתקשורת:

מקבילים למדד מעלה:

FTSE4GOOD המבוסס על מדד ה-FTSE הבריטי

Dow Jones Sustainability index המבוסס על מדד ה-Dow Jones