מהו ארגון מעלה?

מעלה – עסקים מנהיגים אחריות חברתית – הינה ארגון ללא מטרות רווח. מעלה הינה הארגון המקצועי של העסקים בישראל שיש להם עניין לשפר את פני החברה והסביבה בישראל. עבור עסקים אלו מהווה מעלה המקור המקצועי המרכזי בכל הקשור בשילוב ערכיות בעסקים.

מעלה מקדמת את התפיסה, הרווחת כיום בעולם, לפיה מעורבות חברתית ותרומה לקהילה הן חלק בלתי נפרד מתרבות ניהול מתקדמת ומאסטרטגיה עסקית נבונה – תפישת ה – Corporate Citizenship, Corporate Social Responsibility.
בהתבסס על תפיסה זו, מעלה היא הגורם המקצועי המוביל, המסייע לעסקים בישראל לפתח וליישם גישה אסטרטגית עסקית של מחויבות חברתית, התורמת להצלחתם העסקית ולשיפור פניה של החברה בישראל.

מעלה מקיימת שותפות אסטרטגית עם BSR) Business for Social Responsibility) האמריקאי, המאגד כיום כ – 1500 חברות, בהיקף עסקים של מעל טריליון דולר. שותפות זו ומערך קשרים הדוקים עם ארגונים אירופאים מובילים, מאפשרים להביא למגזר העסקי בישראל את הגישות, המגמות, המידע והכלים העדכניים ביותר הקיימים בעולם בתחום המעורבות החברתית של גופים עסקיים.

מעלה הוקמה כעמותה (מלכ"ר) בסוף שנת 1998.