מהי אחריות חברתית של עסקים?


אחריות חברתית של עסקים היא השילוב בין התנהלות עסקית וערכים חברתיים-סביבתיים. אחריות חברתית מתרגמת את האינטרסים של כלל מחזיקי הענין (הקהלים המושפעים מפעילות הפירמה) למדיניות, פעילות ומעשים של הפירמה. היא מאחדת הצלחה פיננסית, חברתית וסביבתית יחד עם מטרה של השפעה חיובית חברתית והשגת הצלחה עסקית.