מהי השקעה אתית? (Social Responsiable Investments):

זוהי אסטרטגיית השקעה המשקללת שיקולים חברתיים ו/או סביבתיים בהערכות הכלכליות. בגישת ההשקעות האתיות, כספי המשקיעים מסייעים לבניית חברה וסביבה טובה יותר תוך השגת תשואה פינאנסית בטווח הקצר והארוך.

מה כולל תחום ההשקעות האתיות?
תנאי סף – הימנעות מהשקעה בסקטורים שונים על בסיס ערכי (כגון טבק ואלכוהול)
מחקר – הערכת הביצועים החברתיים,סביבתיים ומימשל תאגידי לצד הביצועים הפינאנסיים. (ביצועי ESG: Environmental, Social, Governance)
אקטיביזם של בעלי מניות – קרנות נאמנות שונות מציעות ייצוג ערכי של משקיעים לקידום התנהלות חברתית – סביבתית של חברות עסקיות תוך שימוש בזכויות ההצבעה באסיפה הכללית.
תרומה לקהילה ופיתוח כלכלי של קהילות

מה היתרונות עסקיים של השקעות אתיות?
ניהול סיכונים – ברגע שיש לך מערכת המנהלת את הסיכונים בתחום הפיננסי, המשפטי והתפעולי ביחס לביצועים חברתיים וסביבתיים.
מוניטין – מעצם היותך רשום באינדקס- יש לכך תרומה משמעותית למוניטין.
חיסכון בעלויות- הרבה מהפירמות שמופיעות במדד מעידות על מדידת הביצועים הסביבתיים שלהן וכתוצאה מכך על חסכון בעלויות.
שיווק המותג – ההופעה של חברות באינדקס מאפשרת להן להתחבר לקבוצת ה- FTSE העולמית הידועה כמובילה בעולם בפיתוח וניהול של מדדים.
"רישיון לפעול" – המוניטין של פירמה והביצועים הסביבתיים והחברתיים שלה הם עוגן חשוב שהחברה society) מעניקה לה לפעול.