מהם יתרונות ניהול חברתי, ערכי וסביבתי של הפירמה?

אחריות חברתית אסטרטגית מאפשרת השגת הצלחה עסקית תוך הטמעה של שיקולים חברתיים, סביבתיים, ערכיים אתים בהתנהלותה של הפירמה. להשפעה זו עקרונות עסקיים מגוונים:

ניהול סיכונים יעיל יותר – 79% ממנהלי הקרנות והאנליסטים טוענים כי לניהול הסיכונים הסביבתיים והחברתיים של הפירמה, יש השפעה חיובית על ערך השוק שלה בטווח ארוך.

מוטיבציה ונאמנות עובדים גבוהה– יותר מחקרים מצביעים על נאמנות גובהה יותר בחברות ערכיות לעומת ארגון שלא נתפס כערכי ומוסרי.

אטרקטיביות לצרכנים – 47% מהציבור יעדיפו לרכוש מוצרים ושירותים מחברה שנותנת מידע לגבי פעילותה למען החברה והקהילה.

פיתוח שווקים – פיתוח מוצרים בעלי ערך חברתי וסביבתי תורם להעמקת השוק ויצירת שווקי נישה חדשים.

הגברת האטרקטיביות למשקיעים – חברות המנהלות בצורה תאית את ההשפעות שלהן מטינות את הסיכונים, זוכות ליציבות לטווח ארוך ונותנות ערך למשקיעים.