מפגש מס' 10: דילמות אתיות בניהול האחריות החברתית. עמית מארח: מבני תעשיה. פברואר 2006

כארבעים מנהלי אחריות חברתית מקרב עמיתי מעלה התקבצו ביום 9.2.06 במועדון הפיצ'ר בהרצליה, אכסניה מיוחדת ונעימה ביותר שנבחרה על-ידי החברה המארחת, מבני תעשיה (מקבוצת פישמן). אלון פרס, סמנכ"ל הפיתוח ומנהל האחריות החברתית של מבני תעשיה, הנכללת במדד מעלה ובדירוג מעלה, הציג למשתתפים את החברה, וסקר את הדרך בה היא מנהלת את אחריותה החברתית במישורים השונים, ובהם: הקפדה על פעילות עסקית הוגנת ואחראית, תרומה כספית ותרומה נרחבת של שטחי נדל"ן למטרות חברתיות (בכל שנה תורמת החברה 20,000 מ"ר בשווי עקיף של 3 מיליון ₪ לטובת פעילות חברתית, חינוכית ותרבותית), התנדבות 90% מהעובדים בעמותת 'כח לתת' (כ- 1,000 שעות התנדבות בשנת 2005), הקפדה על הנגשת מבנים לאנשים עם מגבלות (מגדלי אקרשטיין זכו ב'אות הנגישות' מטעם עמותת נגישות ישראל), הקפדה על נושא איכות סביבה ומחזור, ועוד.
בחלקו השני של המפגש, ד"ר יותם לוריא, מבית הספר לניהול באוניברסיטת בן גוריון, הציג בפני המשתתפים את הסיבות לקיומן של דילמות אתיות בניהול האחריות החברתית של הפירמה, והציע כלים שונים להתמודדות עם דילמות אלו. כדי לתרגל את הכלים, התקיים דיון בין המשתתפים סביב דילמות אמיתיות, שהועלו על-ידי העמיתים עצמם, מתוך נסיונם בשטח. הנחת המוצא של ד"ר לוריא היא כי האתיקה היא תלוית-תרבות, ותלוית-ארגון, ועל כן ראוי שכל ארגון יגבש את כללי האתיקה שלו, מתוך דיאלוג בין הארגון ומחזיקי הענין שלו.