מפגש מס' 13: מעורבות עסקים בחינוך. עמית מארח: IBM ישראל. דצמבר 2006

המפגש שם דגש על תפקידן ומקומן של חברות במעורבות בנושאי חינוך בישראל, ביחס למגזר הציבורי והמגזר השלישי, וב"קווים אדומים" ואתגרים יחודיים הניצבים בפני חברות המבקשות לפעול בתחומי חינוך. ניתנה בקירה מקיפה על ניהול האחריות החברתית ב IBM בישראל ובעולם, והתקיים פאנל שדן בנקודות המבט השונות על סוגית מעורבות עסקים בחינוך, בהשתתפות: עירית לבנה, אחראית על הפרסום ומפקחת על תחום הבריאות בבתי"ס; רמי הופנברג, מנהל מינהל החינוך בעיריית פ"ת; יפעת זלצברג הזה, מנכ"ל עמותת צ.ב.ע.