מפגש מס' 14: הקמפיינים החברתיים של בנק הפועלים. עמיתה מארחת: בנק הפועלים. מאי 2007

במפגש הציגה שלי אמיר את "מאחורי הקלעים" של הקמפיינים החברתיים של בנק הפועלים: כיצד הם משתלבים בתכנית המעורבות החברתית של הבנק, כיצד מתקבלות ההחלטות לגבי הקמפיינים, מטרותיהם החברתיות והעסקיות, אופן תפעולם, באיזה אופן מעורבות בהם יחידות אחרות בבנק (משאבי אנוש, לוגיסטיקה, ועד העובדים, תקשורת שיווקית) ויועצים חיצוניים, כגון משרד הפרסום ויח"צ. שלי הרחיבה גם לגבי התקשור הפנים-ארגוני של הקמפיינים, ובאופן מעורבות העובדים באמצעות התנדבות.