מפגש מס' 2: טיפוח ופיתוח התנדבות עובדים. עמית מארח: ERNST & YOUNG. נובמבר 2003

התקיים מפגש שני של תכנית 'עמית מארח' במשרדי ERNST & YOUNG. למעלה משלושים מנהלי קשרי קהילה ומנהלי משאבי אנוש מקרב הפירמות החברות בארגון עמיתי מעלה, השתתפו במפגש השני של תכנית 'עמית מארח' שהתקיים במשרדי חברת רו"ח ERNST & YOUNG
ב 29 בנובמבר 2003. המפגש עסק בנושא טיפוח ופיתוח התנדבות עובדים בפירמה.

התנדבות גלובלית
המפגש נפתח בסקירה של מ.ע.ל.ה אודות הנעשה בתחום זה בעולם, בדגש על ארה"ב ואירופה. הסקירה כללה הצגת נתונים על התועלות העסקיות שביישום תכנית להתנדבות עובדים, כחלק ממדיניות האחריות החברתית של הפירמה. באנגליה, למשל, 97% מהפירמות שמיישמות תכנית להתנדבות עובדים מצאו כי ההתנדבות סייעה לבנות עבודת צוות בפירמה; 58% מהן מצאו כי ההתנדבות מגבירה את היצרנות בעבודה. 87% מהעובדים המתנדבים חשים גאווה ונאמנות גבוהות יותר למקום עבודתם, ומסתבר שהציבור האמריקאי חושב שהתנדבות עובדים היא תרומה משמעותית יותר לקהילה, מאשר תרומה כספית!

הסקירה הציגה גם דוגמאות של תכניות התנדבות של פירמות שונות בעולם, ביניהן רשת בודי שופ, חברת טימברלנד, ג'נרל מילס, חברת התקשורת BT וחברות פיננסיות שונות, תוך שימת דגש על מדיניות ההתנדבות, חשיבות המדידה של תכניות אלו, כלים לביצוע ותנאים להצלחה. אחד הנתונים המעניינים שהוצגו, הוא כי כ 30% מהפירמות בארה"ב ובבריטניה מממנות את שעות ההתנדבות של עובדיהן, ומאפשרות התנדבות על חשבון שעות העבודה או משלמות לעובדיהם על שעות ההתנדבות מחוץ לשעות העבודה. בפירמות אלו שיעור התנדבות העובדים גבוהה בכ 20% מאשר בפירמות בהן אין מדיניות דומה. הובהר כי בנית תכנית התנדבות כתכנית עסקית-אסטרטגית, הכוללת מטרות מוגדרות, יעדים ומדדים, הינה תנאי להצלחת התכנית. עוד דובר בדרכים לטיפוח המתנדבים, כולל צורות תיגמול שונות ומגוונות, ובדגש על תיקשור הפעילות והצלחותיה בפירמה ומחוצה לה.

ERNST & YOUNG: תכנית אסטרטגית להתנדבות

ריני בר און, רכזת משאבי אנוש ואחראית על קשרי הקהילה של הפירמה, הציגה את תכנית ההתנדבות המוצלחת והמתפתחת של ERNST & YOUNG בדגש על התהליך שהתבצע לפיתוח התכנית, מתוך למידה בשטח, יוזמות ותכנון מראש. בר און פרטה את מרכיבי התכנית, בהם דרכי מדידה, הכשרה, העצמה, עידוד וטיפוח המתנדבים.

עמיתים לומדים מעמיתים

בתום המצגות התקיים דיון מונחה בין העמיתים, בו הועלו סוגיות המעסיקות את מנהלי קשרי הקהילה, ביניהן: באיזו מידה נדרשת מחויבות הנהלה, על תרגומה המעשי (מדיניות התגמול, התנדבות על חשבון שעות העבודה) כתנאי להצלחה? סוגיית הגמישות בתכנון תכנית ההתנדבות (פעילות אינטנסיבית מול אירועים חד פעמיים, ערוצי התנדבות מגוונים ועוד), וכן טיפול בדרג מנהלי ביניים כאנשי מפתח להצלחת התכנית.

לסיום, הציגו שני עמיתים את תכנית המעורבות החברתית בפירמות שלהן:

ארן שדמי, מנהל משאבי האנוש של רשת הום סנטר, הציג את פרויקט העשור לרשת, במסגרתו משפצים סניפי הרשת מרכזים בקהילה של אנשים עם מגבלות ועם צרכים מיוחדים (רשת הום סנטר היא חלק מקבוצת פישמן, המקדמת שילוב אנשים עם מגבלות בקהילה). הרשת תורמת את ציוד השיפוצים, והעובדים ואנשי ההנהלה משפצים על חשבון שעות העבודה. הפרויקט נעשה בשיתוף רשת מקומוני ידיעות תקשורת, וזוכה לחשיפה קבועה במקומונים.

יעל לבנטל-לב רן, מנהלת הסברה דוברות ויחסי ציבור של רשת הריבוע הכחול, הציגה את תכנית "חכמים בריבוע", המקדמת צרכנות אחראית בבתי ספר תיכונים ברחבי הארץ. התכנית כוללת למידה חווייתית של נושאים שונים מתחומי העיסוק של הרשת: איכות סביבה, המשפחה, שיווק ופרסום וסיפורו של מוצר. במסגרת התכנית נערכים שיעורים בבתי הספר, פעילויות משותפות עם ההורים וגולת הכותרת: ביקורים לימודיים בחנויות הרשת, כולל הפעלות בסיוע העובדים.

פתוח התנדבות עובדים- כלי עבודה
שאלון לבחינה עצמית בנושא התנדבות עובדים