מפגש מס' 4: מגמות מתקדמות בנושא שותפויות עם הקהילה. עמית מארח: לאומי קארד. מאי 2004

עשרות מנהלי קשרי קהילה, עמיתי מעלה, השתתפו במפגש רביעי של תכנית 'עמית מארח'. המפגש, שהתקיים ב 13 במאי, התארח במשרדי לאומי קארד, ועסק במגמות מתקדמות בנושא שותפויות עסקים עם הקהילה.

המפגש נפתח במצגות של 3 עמיתים, שסיפרו על פעילויות קשרי הקהילה אצלם בפירמה: אפרת רהט, סמנכ"ל משאבי האנוש של לאומי קארד; ענת מכטינגר, רכזת קשרי הקהילה של רפא"ל; ועפרה פלמר-גרנות, רכזת קשרי הקהילה של חברת טבע.

חלקו השני של המפגש הוקדש לדיון בנושא השותפויות. ראשית, נערך דיון בהבדלים בין סוגי שותפים שונים. בהמשך הדיון עסקנו בנושא ניהול הקשר מול השותפים החברתיים, עם דגש על בקרה ומדידה של הפעילות החברתית (מודל לביסוס שותפויות שהוצג במפגש – ראו בעמוד זה). בסיכום המפגש עלה נושא שותפויות בין עסקים שונים לטובת פעילויות בקהילה. לאור ההצעות והשותפויות שנוצרו, נראה כי מדובר במגמה שתלך ותתפתח.

10 שלבים בביסוס שותפות – לפי מודל של ארגון International Business Leadership Forum

1. בחינה מקיפה
הבנת האתגר החברתי לאשורו, איסוף מידע ממקורות שונים לגבי הסוגיה החברתית והשדה החברתי, התייעצות עם מחזיקי עניין ועם מקורות משאבים חיצוניים פוטנציאליים, בנית חזון לשותפות החברתית.

2. איתור שותפים
איתור שותפים פוטנציאליים – אם מתאים, אז להבטיח את המעורבות שלהם; הנעתם ועידודם לעבוד יחד עמנו בשותפות

3. בנית יחסים
השותפים בונים את מערכות היחסים שלהם באמצעות הסכמה על מטרות, יעדים ועקרונות מפתח, אשר יעצבו את שותפותם, ושיתמכו בה.

4. תכנון פעילות
השותפים מתכננים את תכנית הפעילויות שלהם, ומתחילים לגבש פרויקט ברור ומתאים לצרכים וליכולות של כ"א מהם

5. תכנון ניהול השותפות
השותפים מתכננים מבנה ומנגנון לניהול השותפות לטווח בינוני – ארוך

6. גיוס משאבים
השותפים (ותומכיהם) מזהים ומגייסים משאבים (כסף ושווה-כסף)

7. יישום לפי לו"ז
המשאבים הושגו, פרטי הפרויקט הוסכמו, וכעת מתחיל תהליך היישום – עבודה לפי לו"ז מוגדר מראש, ויעדים מצופים להשגה

8. מדידת תפוקות השותפות
מדידה ודיווח על ההשפעה ועל היעילות – תשומות ותפוקות. האם השותפות משיגה את מטרותיה?

9. בחינה והערכה
בחינת השותפות: מה השפעתה על השותפים? האם הגיעה העת לשותפים מסוימים לעזוב, או לשותפים חדשים להצטרף? בחינת הפעילויות / הפרויקטים לאור הניסיון המשותף.

10. מיסוד או פירוד
בנית מבנה לשותפות ארוכת-טווח, או החלטה על פירוק השותפות (חשוב לא פחות)

מצגת כלי מדידה שהוצגה במפגש
מדדי מעלה להצלחה