מפגש מס' 9 : אחריות חברתית וקשרי קהילה באפלייד מטיריאלס. אוגוסט 2005

המפגש, בו לקחו חלק 30 עמיתים, נפתח בקפה ומאפה מבית היוצר של A café, הפרויקט החברתי שהעלה את אפלייד מטיריאלס לשלב הגמר באות הגלובס 2005. קשה היה שלא להבחין באוירה התוססת בבית הקפה, ובבני הנוער שעמלו ליד מכונת הקפה ומאחורי הקופה.

המצגת הראשונה במפגש היתה של איתן ברנשטיין, סמנכ"ל משאבי האנוש של החברה, אודות אפלייד מטיריאלס בעולם ובישראל. המעונינים ללמוד אודות החברה, מוזמנים לגלוש לאתרה https://www.amat.com/

המצגת השניה, של מעלה, ריעננה את חשיבות השימוש במדדים לניהול פעילות האחריות החברתית של הפירמה. חשיבות זו גדלה ככל שהפעילות מתבססת ודורשת תקציבים והוכחת יעילות. הובא גם, כהמחשה, הדיווח של רשת הקמעונאות Tesco הבריטית. (קובץ המדדים של Tesco ניתן להורדה בעמוד זה). בהכינכם תכנית עבודה לשנת 2006, מומלץ להשתית אותה על מטרות, יעדים ומדדים מוגדרים מראש. ניתן להיעזר לשם כך במדדי מעלה להצלחה (ניתנים להורדה בסיכום מפגש עמית מארח מס' 3).

עיקר המפגש היה, כמובן, הרצאתה של אנתיאה קסל, מנהלת קשרי קהילה ותקשורת של אפלייד מטיריאלס שפרטה את פעילויות אפלייד מטיריאלס בתחום האחריות החברתית-סביבתית.
אנתיאה הציגה את הדוח החדש שפרסמה החברה (העולמית) בנושאי סביבה-בריאות-בטיחות 2005, ותארה את הפעילויות בישראל לצמצום צריכת אנרגיה:
בבנייני החברה מותקנת מערכת לחסכון בחשמל, המאפשרת חסכון של כ- 65% בצריכת החשמל, ביחס למבנים דומים; בשנת 2002 החלה החברה בחלוקת תיבות אישיות לאיסוף נייר למחזור לכל עובד, וכך, מכמות של 24 טון שנאספה למחזור בשנת 2002 הגיעה החברה למחזור של 60 טון בשנת 2004; בחברה עובד אדם (עם צרכים מיוחדים), שתפקידו לדאוג לאיסוף החומרים השונים למחזור (נייר, סוללות, פחיות וכו'); סכום הפקדון שמתקבל תמורת הפחיות הנאספות בבית הקפה, נתרם למטרות חברתיות לפי בחירת בני הנוער העובדים בבית הקפה.

עובדים עם מגבלות משולבים במחלקות שונות בחברה, הן במעבדות, הן בתפעול והן כמתכנתים במחלקת IT. החברה גם החלה בתהליך בקרה של קבלני המשנה שלה לענייני כח אדם, בכל הנוגע להקפדתם על סטנדרטים של אחריות חברתית.

בתחום המעורבות החברתית, תארה אנתיאה בפירוט את מגוון הפעילויות של החברה, החל בתכנית הדגל, העוסקת בחינוך למדע וטכנולוגיה (מדענוע, תחרות מדעחידון, מדע לנוער – תכניות שנבנו בסיוע חברת גוד ויז'ן), דרך תכנית המלגות ומעורבות הסטודנטים בפעילות החברה (בשיתוף קרן אייסף ופרויקט עתידים), ועד למגוון הפרויקטים, שחלקם תולדה של יוזמות עובדים.
במגוון זה נמצאים פרויקטים כגון "איך זה עובד" – תכנית ללמידת מנגנון הפעולה של אביזרים יום-יומיים, עובד-מתנדב מול קבוצת תלמידים בבי"ס סמוך; "רובוטים" – בשיתוף תלמידים המגיעים למעבדות החברה, כדי ללמוד על תהליכים הנדסיים; "מפגשים מדהימים במדע" לילדים והוריהם, יוצאי אתיופיה, בשיתוף עובדים; "קשר עין" – קורס צילום בשיתוף עובדים-מתנדבים ואנשים עם מגבלות בקהילה, קורס שתרם רבות להפגתן של סטיגמות, ויצר תערוכת צילומים מרגשת; "קשר" פרויקט להכשרת נוער מנותק לשיקום שמורת טבע (נחל עמוד), תוך מתן מקצוע לעתיד לנוער, והפקת סופי שבוע בטבע לעובדים ולבני משפחותיהם, ועוד ועוד… זמן רב הוקדש ללימוד פרויקט A café, שותפות מקורית ומוצלחת של אפלייד מטיריאלס, אשלים ואגף הנוער ברשות המקומית. מידע מפורט יותר על פרויקט זה, תוכלו לקרוא בסיכום הכנס השנתי "עסקים וחברה" 2005, במדור "חדשות" באתר מעלה.

לצדה של אנתיאה פועל בחברה צוות קהילה, ובו נציגים מכל יחידות החברה. צוות זה מתכנס אחת לרבעון, ומקבל החלטות בעניינים שונים הקשורים למעורבות בקהילה. החברה מקיימת אירוע הוקרה שנתי למתנדבים במעמד מנכ"ל החברה, גלעד אלמוגי, שיוזם ותומך רבות בכל הקשור לאחריות החברתית של החברה, וכן נבחר מתנדב מצטיין שנתי. אנתיאה ציינה כי המנכ"ל מרבה להעביר לעובדים ולמנהלים את המסרים הברורים של תמיכה במעורבות חברתית, ואכן, יש כיום בחברה 200 עובדים המתנדבים על חשבון שעות העבודה (2,000 שעות התנדבות בשנת 2004).

גם בנושא התרומות, מהווים העובדים ציר מרכזי: אפלייד מטיריאלס ישראל אינה תורמת לארגונים ולמטרות חברתיות, למעט הסכומים הגדולים המושקעים בתכניות המעורבות החברתית (2 מיליון ₪ בשנת 2004, כפי שדווח בדירוג מעלה), ולמעט סכומים הנתרמים לארגונים חברתיים, בהם עובדי החברה מתנדבים באופן קבוע. בדרך זו מעבה החברה את תרומתם של העובדים לארגונים בהם הם מתנדבים, ומעבירה מסר ברור ביותר באשר לערכים בהם היא תומכת: התנדבות, עזרה לזולת ומעורבות אישית.
בתום המפגש נערך סיור בשני מבני החברה, אשר חשף את המשתתפים לסביבת העובדה הנעימה והתומכת (כולל חנות מיוחדת, מגרש כדורסל, חדר כושר, חדר הנקה/שאיבת חלב).

אין ספק שניהולה של אנתיאה קסל, מעורבות המנכ"ל וההנהלה, כמו גם חשיבה אסטרטגית והקדשת משאבים, הופכים את האחריות החברתית של אפלייד מטיריאלס לתכנית חיה ונושמת, המהווה חלק אינטגרלי מהתרבות הארגונית של החברה, ונושאת פירות במישור העסקי והחברתי.