מפגש שנתי 2012


המפגש השנתי של מעלה לשנת 2012 אשר התקיים בחודש דצמבר זימן את הקהילה המקצועית לשמוע ולדון בנושאי ליבה של האחריות התאגידית היום בישראל.
לפניכם חוברת המסכמת את המפגש השנתי של מעלה לשנת 2012. החוברת מחולקת לפי פרקי המושבים. בכל פרק מובאים סיכום המפגש כפי שסוכם על ידי מרכזת המושב וצוות מעלה, מפת הנוכחים ותמלולו. חוברת זו הינה בסיס לתכניות עבודה לשנת 2013 . קריאה מהנה!

WIX_PAGE

לחצו כאן לחוברת סיכום מפגש שנתי 2012