מפת תועלת חברתית של עסקים בישראל

10 מוקדי השפעה של עסקים על החברה והסביבה בישראל, המציעים הזדמנויות לעסקים – בתעשיות שונות, לפעול להשאת ערך משותף – חברתי וכלכלי
—לפניכם טיוטא (לקראת סופית) של עבודת "התועלת החברתית של עסקים בישראל 2012", המבוססת על עבודת "היעדים הלאומיים" מ-2009, אותה המשכנו לפתח, בשיתוף עמיתים, משרדי ממשלה וגופים נוספים. —

הגדרנו 10 מוקדי השפעה של עסקים על החברה והסביבה בישראל, המציעים הזדמנויות לעסקים – בתעשיות שונות, לפעול להשאת ערך משותף – חברתי וכלכלי. —
בהתאם למשוב שקיבלנו, לכל מוקד השפעה (יעד), הוספנו: —

  • התייחסות לדרישות המחאה החברתית 2011: מתוך: "חזון הצדק החברתי", פניות לועדת טרכטנברג, ועדת יונה-ספיבק והמטה הציבורי לשיוויון בבריאות.
  • מטרות: מתוך ספר תכניות העבודה של משרדי הממשלה לשנת 2011.
  • יעדים כמותיים: תרגום המטרות ליעדי ביצוע ברורים, כולל דוגמאות ליעדים ארגוניים אפשריים. יעדים אלה יוכלו לכוון אתכם לקביעת מדדים ויעדים לפעילותכם.
  • —סקטורים עסקיים רלבנטיים: מהם הסקטורים להם תהיה השפעה מירבית על קידום נושא זה? —
  • פונקציות ארגוניות רלבנטיות: איך יכולים אגפים ומחלקות שונות בארגון לקדם נושא זה? —
  • מקורות מידע וארגונים מסייעים לקידום: ארגונים חברתיים וציבוריים שניתן להיעזר בהם למימוש היעדים.

מפת התועלת החברתית של עסקים בישראל 2012

להורדת מצגת "תועלת חברתית של עסקים 2012" לחצו כאן