מצפון נקי של המשקיע אינו ערובה לרווח נקי

כתבתו של אלי מלכה, התפרסמה ב TheMarker
מאת: מערכת האתר | 06/03/2011

בחירה ערכית היא לא תחליף לאסטרטגיה
מבחינה עסקית, תרומה לקהילה עשויה להיות מהלך נבון. ואולם אבחנה זו אינה הופכת בהכרח את מניותיהן של חברות שהנהיגו מדיניות של אחריות חברתית להשקעה אטרקטיבית.

אחד היעדים של גופים כמו מעלה, שמנסים לקדם הטמעה של אחריות חברתית וסביבתית במגזר העסקי, הוא לשכנע משקיעים להתעניין בחברות בעלות מדיניות של אחריות חברתית. לצורך כך יזמו מעלה והבורסה לניירות ערך בתל אביב את מדד מעלה, שכולל את כל החברות שנכללות במדד ת"א 100 ושמוגדרות על ידי מעלה כבעלות מדיניות של אחריות חברתית.

מדד זה, שפרסומו החל בפברואר 2005, כולל 38 חברות. משקיעים שמעוניינים בחשיפה למדד יכולים לעשות זאת באמצעות תעודת הסל קסם מעלה או באמצעות קרן הנאמנות פסגות מעלה.

בחינה של מדד מעלה ביחס למדד ת"א 100 יכולה ללמד אם תרומה לקהילה אכן הופכת את מניות החברות להזדמנות להשקעה. מיום פרסומו ועד סוף 2008 נע מדד מעלה כמעט בצמידות למדד ת"א 100, אך ב-2009 ו-2010 הוא החל לפגר אחריו.

התשואה השנתית הממוצעת של מדד מעלה מיום פרסומו היתה 8.6%, לעומת תשואה של 10.8% שרשם ת"א 100 באותה תקופה. התשואה המצטברת של מדד מעלה בשש השנים האחרונות היתה 62%, לעומת 82% במדד ת"א 100.

לכתבה המלאה לחצו כאן