ניהול תרומות בחברות מבוזרות. מארחת: עידית ברנשטיין, מנהלת תקשורת, רווחה וקשרי קהילה ביוניליוור ישראל. נובמבר 2006

במפגש הציגה עידית ברנשטיין את הדרך בה מנהלת חברת יוניליוור את נושא תרומות הכספים ותרומות המזון. בין היתר, התייחסה עידית לנקודות הבאות: מבנה תקציב התרומות והפעילות בקהילה, רקע ותהליך בניית נהלי העבודה, ועדת תרומות, נוהל תרומות, תיעוד ודיווח, דרגות חופש הפעולה של האתרים השונים ומעורבותם בתהליך קבלת ההחלטות, סוגיות ייחודיות לתרומת מוצרי מזון ועוד.