נשים בדירקטוריונים – Women on Boards

מחקרו של Lord Davies על שוויון מגדרי בוועד המנהל של החברות המובילות באנגליה
מאת: מערכת האתר | 15/02/2011

"בקצב הנוכחי ידרשו עוד 70 שנים בכדי להגיע לשוויון מגדרי בוועדים המנהלים של החברות באנגליה"
A woman and a man walking out of a building.
המחקר סוקר את המצב הנוכחי בוועדות הניהול של החברות המובילות באנגליה ומעלה אפשרויות שונות להעלאת השוויון המגדרי בהם. כיום רק 12.5% מחברי הוועד המנהל בחרות אלו הן נשים. הדו"ח מציע לקבוע כיעד כי עד שנת 2015 נשים יהוו כ-25% מחברי הוועד המנהל של 100 החברות המובילות (FTSE 100). הדו"ח קורא ליו"ר החברות לקבוע יעדים כבר בחצי השנה הקרובה וממליץ שהמנכ"לים של החברות יעקבו אחרי ההתקדמות בנושא. בנוסף הדו"ח קורא להגברת השקיפות – פרסום אחוזי הנשיםבוועד המנהל כמו גם נתונים נוספים על היחס המגדרי בשכבות השכר השונות של החברה.

למחקר המלא לחצו כאן