סיכום ביצועים סביבתיים

האחריות הסביבתית של פירמה היא חלק מאחריות תאגידית כוללת. יצירת כלים להטמעת המחויבות לסביבה כחלק מהאסטרטגיה העסקית, גישה יזמית בצמצום ההשפעות הסביבתיות ואימוץ נורמות בינלאומיות לניהול איכות הסביבה הם הבסיס להבטחת התנהלות סביבתית אחראית של החברה.

תחום איכות הסביבה הינו תחום מורכב, והשפעותיו רחבות היקף. יישום האחריות בתחום זה דורש מהחברות ניהול מקצועי והשקעות כספיות מהותיות. לפיכך, תחום איכות הסביבה הינו התחום היחידי בדירוג 2008 בו מועסקת אנליסטית לבחינת ההשפעות הסביבתיות של החברה.

מתוך מודעות להבדלים ברמות ההשפעה הסביבתית של חברות שונות בענפי פעילות שונים, הקריטריונים בנושא איכות הסביבה והניקוד המיוחס להם משתנים בהתאם לסקטור העסקי אליו משתייכת החברה. האנליסטית הסביבתית בדקה גם את תשובות החברות בשאלת הרשות על פיתוח מוצר או שירות ידידותי לסביבה ואת הדיווח הסביבתי של החברות. (ראו מפתח ניקוד בנספח בסוף הקובץ המצורף).

הערכת החלקים בדבר הביצועים הסביבתיים והדיווח הסביבתי מבוצעת על ידי אנליסטית סביבתית – נגה לבציון- נדן. לבציון – נדן היא כלכלנית סביבתית בעלת תואר שני במדיניות וכלכלה סביבתית מ-LSE (London School of Economics and political Sciences) ובוגרת הטכניון באדריכלית נוף. לבציון – נדן מנהלת את חברת Greeneye אשר מייעצת ומלווה גופים פיננסים ומחקריים בהפנמת הבנה כלכלית של סיכונים והזדמנויות סביבתיים. הערכת האנליסטית של החברות הציבוריות מבוססת על ניתוח סביבתי – כלכלי של החברה בהשוואה לענף הפעילות שלה ולחברות דומות בארץ ובעולם, לרבות בחינת התמודדות החברה עם סיכונים והזדמנויות סביבתיים.