סיכום מפגש בנושא פליטות גזי חממה – מנגנוני דיווח

ב-28 ביולי התקיים מפגש בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, מוסד נאמן וחברת GREENEYE

המפגש החל בסקירת המצב בארץ ובעולם מאת ראש אגף אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה. בהמשך הציגו בפנינו אנשי מוסד נאמן את מנגנון הדיווח הוולונטארי לפליטות גזי חממה . הוצג תהליך הכתיבה, ראציונל ההשתתפות, מגמות בעולם ועקרונות אודות המנגנון עצמו.

נגה לב ציון נדן מחברת GREENEYE הציגה את ארגון ה CDP ודרישות ניהול הפחמן מחברות שונות.המפגש הסתיים בקריאה של ראש אגף איכות אוויר ואקלים במשרד להגנת הסביבה לעסקים להשתתף בפיילוט השנה ובכך להשפיע על המגמות, שככל הנראה תהיינה מחייבות בעתיד, וכן בקריאה לשיתוף פעולה והידברות סביב נושא פליטות גזי החממה בין העסקים למשרד להגנת הסביבה.