סיכום מפגש בנושא – קיימות בחברה גלובאלית: אסטרטגיה סביבתית ובניין ירוק ראשון – אינטל

התקיים בתאריך 31 במאי, 2010

המפגש כלל:
• הצצה לבניין הירוק, מוסמך LEED, הראשון בישראל, טרם פתיחתו הרשמית
• הזדמנות לשמוע מסמנכ"ל באינטל העולמית על אתגרי קיימות בחברה גלובאלית
• הזדמנות לשמוע מבכירי ממשל על המגמות לבנייה ירוקה בישראל

סדר היום:
9:40- 9:15 התכנסות+ברכות
9:40-10:10 הגב' Shelly M. Esque, סגנית נשיא קשרי חוץ באינטל העולמית.
10:10-10:30 דר' יוסי ענבר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
10:30-10:50- אדר' רפי רייש, מנהל אגף בכיר לבנייה, מנהל התכנון , משרד הפנים
הפסקה
11:00-12:00 סיור בבניין הירוק והרצאה- בהדרכת אדריכל הפרויקט, אדר' דורי הרשגל.

תודה לאינטל ישראל על אירוח המפגש