דר' יוסי ענבר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

דר' יוסי ענבר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה