סיכום מפגש דיווח למתחילים

מעלה שמחה להציג את הגרסה העברית של "בואו נדווח"
אוקטובר 2009

דיווח קיימות הינו תהליך של תקשור ציבורי של השפעותיו הכלכליות, חברתיות וסביבתיות של ארגון. הוא מהווה מענה לציפיותיהם של בעלי מניות, לקוחות, קהילות ומחזיקי ענין אחרים המבקשים מידע לגבי ביצועיו של ארגון, מידע שהינו מעבר למידע הפיננסי המסורתי.
ארגון ה- GRI ומסגרת הדיווח שפיתח מציגים סט כלים לניהול, השוואה, הטמעת קיימות, צמצום עלויות, חיזוק המותג והמוניטין, בידול ומקדם סיכונים מפני משברים הנובעים מפעילות ספקים , מתחרים, קהילות וכיו"ב.
מסגרת הדיווח שפיתח ה- GRI מאפשרת דיווח בשפה אחידה בדיוק בהתאם לכללי הדיווח הפיננסים/ חשבונאים. מסגרת זו מאפשרת אמינות, עקביות והשוואה. הגישה המובנית של ה- GRI וההסכמה הרחבה לגבי הרלוונטיות של האינדיקטורים הכלולים בה, מאפשרת עבודה פשוטה יותר למדווחים ועיון וקריאה ברורים ונוחים יותר למחזיקי העניין המעוניינים במידע שמביאים הדוחות.
מסגרת הדיווח שפיתח ה- GRI מבוססת על תהליכי דיאלוג מתמשכים המערבים מגוון וריבוי מחזיקי עניין. לתהליכים שותפים אנשי מקצוע מתחומים שונים, מאזורי עולם שונים, מסקטורים מגוונים : עסקים, חברה אזרחית, ארגוני עובדים, רואי חשבון, משקיעים, אקדמיה, ממשלות ויועצים. כל אלו מעורבים בתהליך מובנה ומבטיחים מודל דיווח אוניברסאלי המייצג את מגוון מחזיקי העניין.
כדי להקל על ארגונים הניגשים לראשונה למלאכת הדיווח, וכדי לעודד גם עסקים קטנים ובינוניים, רשויות וארגוני חברה אזרחית להצטרף לתהליך, תרגמנו לעברית את מסגרת הבסיס לדיווח על פי גרסת ה- G3 של ה- GRI בדרגה הבסיסית, דרגת *C.
אנחנו שמחים להביא לכם את הגרסה העברית של "בואו נדווח" .
לאתר ה- GRI לחצו כאן.

בהצלחה !
צוות מעלה

*בהתאם להנחיות ה-GRI, אנחנו מביאים את הדברים מתורגמים כלשונם.