סיכום מפגש "מדרגות ירוקות לצמרת"

סיכום ומצגות ממפגש הדרכה בבורסה

כ- 50 נציגי חברות השתתפו הבוקר, יום ג', 14 ה- באוגוסט, במפגש למידה של פרק הסביבה בדירוג מעלה שנערך בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

המפגש שעורר עניין רב בקרב החברות, שם דגש על התנהלות של חברות עם השפעה סביבתית נמוכה, שאינן תעשייתיות או יצרניות. במפגש ניתנו דוגמאות ופורטו כלים כיצד חברות בעלות השפעה סביבתית נמוכה יכולות לתרום ולהתנהל נכון יותר מבחינה סביבתית, הן בהתנהלותן הפנימית בהתנהלותן מול גורמים שונים, במפגש שבו הוצגו עקרונות לניהול איכות סביבה דובר כיצד ניתן להניע את התהליך, כיצד לרתום את הנהלת הארגון ומהם האתגרים העומדים בדרך.

בפתיחה הוצגה בקצרה התמונה בארץ ובעולם, ניתנו דוגמאות לחברות שונות המשלבות את הנושאים הסביבתיים בפעילותן העסקית השוטפת. בהמשך ניתנה סקירה מקיפה על הקריטריונים לניהול ההשפעה הסביבתית לפי דירוג מעלה 2007. לימור ספקטרובסקי מאסיף אסטרטגיות הציגה את הפח מנומטר, מכשיר לחישוב רמת הפליטות של כל אחד מאיתנו.
ונציגת מגמה ירוקה, נועה פלד הציגה את פרויקט "ירוק המשרדים"