סיכום מפגש עמיתים: כלים מתקדמים להטמעת אתיקה בארגון

אירחו את המפגש – לאומי ו-BDO זיו האפט

המפגש, שהיה פרי יוזמה משותפת של מעלה, BDO ושבי"ל היה הראשון בסדרת מפגשים שתעסוק בהטמעת אתיקה, הוגנות ומניעת שחיתות בארגונים.
במפגש שהתקיים במשרדי לאומי בבית מני, לקחו חלק מנהלי אחריות תאגידית, מנהלי הדרכה וממוני אתיקה ממגוון ארגונים, והוצגו מגוון כלים להתמודדות עם האתגר שבהטמעת הוגנות והתנהגות אתית בקרב עובדים ומנהלים.

לאחר כתיבת הקוד האתי, ארגונים רבים מתמודדים עם האתגר האמיתי – הטמעת האתיקה וכללי ההתנהגות בקרב המנהלים והעובדים בכל הארגון.
במפגש הוצגו כמה כלי הטמעה, אשר יכולים להיות חלק מתוכנית הטמעה בארגון:

1. יוזמת שבי"ל (שקיפות בין לאומי ישראל) להטמעה של אמנת OECD למניעת שוחד בארגונים בין לאומיים.
עמותת שבי"ל פועלת לקידום השקיפות והאתיקה במגזר הפרטי והציבורי.
בשנים האחרונות, ישנה מגמה עולמית גוברת של חקיקה ואכיפה של החוקים והאמנות האוסרים על מתן שוחד במסגרת פעילות עסקית בחו"ל, והמטילים אחריות אישית לפעילות כזו על הנהלת החברה ללא קשר למקום ביצוע העברה. מתגברת ההבנה כי על מנת לבער את נגע השוחד יש צורך בפעולה מתואמת ובמדיניות אחידה ברחבי העולם.
ישראל, כחברה ב OECD, חתומה על האמנה למניע שוחד ושחיתות, ושבי"ל פועלת יחד עם ארגונים עסקיים, ובמיוחד יצואנים וחברות גלובליות, לאיתור מוקדי סיכון, והטמעה של תפיסות והתנהגויות המקדמות את יישום האמנה.

2. פורטל וכלים להטמעה ואכיפה של התנהגות אתית בחברת סימנס העולמית :
בעקבות גילוי מקרי שחיתות בפעילות סימנס העולמית, נדרשה החברה לתוכנית הבראה אתית, שכללה גם החלפת הנהלה, פעילות להטמעת תרבות ארגונית של הוגנות בעסקים והקמת מערך compliance הפרוס בכל שלוחות סימנס בעולם. בנוסף, בהנחיית הבנק העולמי, מעמידה סימנס תמיכה כספית בפעילות ויוזמות – collective action למניעת שחיתות ברחבי העולם. תוכנית מעלה לקידום הוגנות בעסקים ומניעת שחיתות היא אחת מ כ-30 התוכניות שנבחרו ע"י סימנס להיות חלק מפרויקט זה.
במסגרת מערך ה compliance פותחו כלים ממוחשבים המרוכזים בפורטל ארגוני ונגישים לכל העובדים:
הדרכות מתוקשבות: לעובדים חדשים ולרענון, המשלימות הדרכות פרונטליות
ערוץ פניות Ask Us הפתוח לפניות עובדים לשאלות בנושאי אתיקה וציות. צוות מומחים בגרמניה עונה לכל הפניות תוך 48 שעות.
ערוץ Tell Us אנונימי לדיווח על הפרות נוהל או פעילות לא אתית
כלי עבודה ממוחשב לדירוג רמת הסיכון של שותפים עסקיים פוטנציאלים (יועצים, סוכנים וכדומה), ולקביעת התהליך הנדרש להתקשרות איתם.
כלי מעקב ל compliance officer אחר ביצועי הדרכות והפניות ביחידות שבאחריותו.
3. לומדה להצגת הקוד האתי לכלל עובדי אלביט :
לאחר כתיבת הקוד האתי, ובעקבות מספר ניסיונות להדרכה והטמעה שלא הניבו תוצאה רצויה, הוחלט לפתח באלביט לומדה המציגה את הקוד האתי, חשיבותו, ומרכיביו. הלומדה כוללת התנסות בפתרון דילמות אתיות תוך קבלת משוב על הפתרונות הנבחרים. הלומדה זכתה לאחוזי חשיפה גבוהים. הלומדה מצטרפת לכלי הטמעה נוספים כמו ועדות אתיקה בחטיבות , וועדת אתיקה חברתית בראשות מנכ"ל, פרסום מקרים ותוצאות דיוני הועדה באתר החברה.
המשתתפים העירו כי בצד יתרונות להדרכה באמצעות לומדה – נגישות למספר עובדים רב, הצגת הנושא בצורה נעימה ופשוטה; ישנם גם חסרונות – אין אפשרות להגיע לעובדים שאינם משתמשי מחשב, ישנו קושי לייצר דיון באמצעות לומדה, הלומדה יוצרת התייחסות לנושא העלול להיתפס כרדוד.

4. הצגת תוכנית הטמעת " דרך לאומי" בבנק לאומי :
תוכנית ההטמעה היא רב שנתית, והחלה כבר משלב גיבוש הקוד ע"י נציגי כלל העובדים והמנהלים בבנק. בין הכלים בהם עושים שימוש להטמעה: סרטונים, סדנאות out-door, ערכות למנהלים ועוד. מפתחות ההצלחה של התוכנית הם:
אחידות וייחודיות – התאמת הדרך והתכנים לכל יחידה, על פי היעדים העסקיים והסוגיות הרלבנטיות לה.
גיוס שותפים להטמעה מקרב מנהלים ביחידות. הגעה לעובדים דרך מנהלים ישירים היוצרים את השיח האתי באמצעות קוים מנחים של יחידת ההדרכה.
שילוב הנושא בפעילויות קיימות של היחידות – פיתוח צוות, פיתוח מנהלים, ישיבות וקורסים.
5. התנסות במשחק אתיקה חוויתי של חברת your-move ו BDO :
באמצעות משחק לוח, התנסו המשתתפים בדיון ופתרון דילמות אתיות ייחודיות מעולמם של מנהלי אחריות תאגידית. המשחק זימן אפשרות לדיון פתוח בסוגיות אתיות, ולחשיבה על תהליך ההתמודדות איתן.

1

2

3

4