סיכום מפגש עמיתים | סיכונים סביבתיים במתן אשראי

מעלה וקבוצת הייעוץ אביב אירחו את חברת הייעוץ הבינלאומית ERM

להלן סיכום המפגש שנערך על ידי קבוצת הייעוץ אביב :

Erm presentation from maalacsr

ביום ה' 2/12/2010 הנושא נידון בפורום שאורגן על ידי קבוצת היעוץ אביב בשיתוף עם ארגון מעלה ושכלל בכירים מהבנקים בישראל, פירמות יעוץ ומשרדי עורכי דין מובילים בתחום. קבוצת העיוץ אביב הם נציגים של ERM בישראל.
הדיון עסק במגמה העולמית שבהן חברות מובילות נכנסו לתהליך של בחינת סיכונים סביבתיים עבור הבנקים ונותני אשראי אחרים (כולל המחשה באמצעות מקרים ספציפיים), כל זאת כחלק ממגמה שהחלה ב"עקרונות המשווה" של קבוצת הבנקים המובילה בחו"ל.
כמו גם במקרה המיוחד של ישראל שבו הבנקים נמצאים בשלב של בניית מתודולוגיה להתייחסות ללקוחות קיימים בעת מתן אשראי מתמשך ולעובדה כי בישראל, ניתנה הנחייה כללית בלבד מצד המפקח על הבנקים וללא סטנדרטים ספציפיים מחייבים.

רקע – על חברת ERM
ERM היא פירמת יעוץ בינלאומית מובילה המעסיקה כ-3000 עובדים ב-40 מדינות. מקום מושבה של הנהלת הקבוצה בלונדון והיא מעניקה שירותי ייעוץ וליווי במגוון נושאי סביבה, בטיחות, אחריות תאגידית ואבטחת אחריות תאגידית Assurance, ליווי רכישות ומיזוגים (M&A) ועוד.
ERM הינה אחת משתי סוכניות שמורשה לספק הכשרה בהתאם להנחיות ה-IFC (הגוף המממן של הבנק העולמי)
בנוגע להערכת סיכונים סביבתיים בעת מתן אשראי, ל-ERM ניסיון רב בהיותה פירמה מייעצת לגופים כמו בנקים וחברות אשראי והם מייעצים ל-50% מתוך 65 הבנקים שפועלים לפי 'עקרונות המשווה', זאת לצד משקיעים ונותני אשראי אחרים.
לפרטים נוספים על חברת ERM

רקע – על הסטאטוס הנוכחי בישראל:

  • לפני כשנה ניתנה הנחיה כללית של המפקח על הבנקים כי עליהם להתחשב בסיכונים סביבתיים בעת מתן אשראי ללקוחותיהם, ללא סטנדרטים ברורים ובציפייה שכל בנק ייקבע לעצמו את הכללים.
  • רגולציה בנושאי איכות סביבה לא אחידה ומגבלות אכיפה מקשות על הבנקים להערך לכך ולהתאים את המתודולוגיה לחוק.
  • לאור זאת, הבנקים בישראל נמצאים כעת בשלב של בניית מתודולוגיה למתן אשראי. בשלב זה מסתמן כי הבנקים לא יאמצו את המתודולוגיה של 'עקרונות המשווה' העולמיים, אלא מפתחים גירסה מקומית המתאימה למציאות הישראלית הנוכחית (בהנתן כי המדובר בעיקר במימון ובמתן אשראי לפרוייקטים מקומיים באמצעות בנקים שאינם מסונפים לחו"ל).
  • עם זאת, הראייה היא כי במוקדם או במאוחר המערכת הבנקאית בישראל תתאים את עצמה ובנקים שיוותרו מאחור יצטרכו לעשות מאצ'ינג לאלה שכבר מיישמים את העיקרון.
  • יש לזכור גם כי ישנם ספקי אשראי אחרים דוגמת גופים שונים העוסקים במימון חוץ בנקאי שאינם מחוייבים לתהליך.
  • הבנקים כבר חווים לחץ להתחשב בסיכונים, ולראייה: קיימים פרויקטים מקומיים שבוטלו עקב בעיות סביבתיות-חברתיות, לדוגמא – ביטול כפר הנופש בפלמחים .
  • בעקרונות קו המשווה יש התייחסות לשילוב סיכונים חברתיים וסביבתיים (בישראל ההנחיה כרגע היא רק לסיכונים סביבתיים). אין כלים אמיתיים או אמות מידה ברורות לקיום הליכי שימוע ציבור או שקילת היבטים חברתיים בפרויקטים המקבלים אשראי בנקאי.

PB030039