סיכום מפגש עמיתים | תפקידו של מנהל אחריות תאגידית בעת הזו

תיקוף פרופיל התפקיד וחשיבה על אתגרי התפקיד והמשך ההתפתחות המקצועי
במפגש הוצג פרופיל תפקיד מנהל אחריות תאגידית שנבנה ע"י מעלה, והתקיים דיון באתגרים הנוכחיים והעתידיים של התפקיד ובכלים הנדרשים לביצועו.

פרופיל מנהל אחריות תאגידית from maalacsr

להורדת המצגת פרופיל מנהל האחריות התאגידית לחצו כאן

לצפייה במסמך מנהל/ת אחריות תאגידית – פרופיל תפקיד

לצורך בניית פרופיל תפקיד מנהל/ת אחריות תאגידית, אנא הקדישו 2 דקות מזמנכם למילוי סקר קצר בנושא מאפיינים ארגוניים של התפקיד.
לצפייה בתוצאות הסקר לחצו כאן