סיכום סיור סמנכל"י משאבי אנוש בנושא תעסוקת חרדים

סיכום סיור סמנכ"לי משאבי אנוש של החברות הגדולות במשק להיכרות עם ארגונים המתמחים בתעסוקת חרדים בשיתוף התמ"ת

הסיור היווה חלק מפרוייקט תלת שנתי של ארגון מעלה לקידום מודעות ועשייה במגזר העסקי להעסקת עובדים מאוכלוסיות המתקשות להשתלב במעגל התעסוקה וביניהן האוכלוסיה החרדית, האוכלוסייה הערבית, אנשים בעלי מוגבלויות ועוד.
כללי
הסיור עסק בנושא שילוב חרדים כעובדים בארגונים עסקיים חילוניים. המפגש זימן מפגש בין ארגונים עסקיים, המעוניינים לשלב חרדים במצבת העובדים שלהם, ובין ארגונים שונים המסייעים להשמת חרדים לשוק התעסוקה.

בסיור השתתפו מנהלי משאבי אנוש מ-20 חברות מהמובילות במשק ונציגי 13 ארגונים המתמחים בהשמת חרדים.

במסגרת הסיור נערך ביקור במוקדי שירות פלאפון ו-AIG בניהול Manpower בראשית, בהן מועסקות נשים חרדיות, ביקור במרכז השמה של תוכנית מפת"ח מבית הג'וינט, בו מטפלים בהשמת גברים ונשים חרדיות, וכן נערך מפגש ודיון בין כלל הארגונים המתמחים בהשמת חרדים והמעסיקים ועם מנכ"ל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.

בסיור הוצגו שלושה מודלים של תעסוקת חרדים:
בחממה: הקמת יחידה ארגונית נפרדת (פנימית או במיקור חוץ) בה מועסקת אוכלוסייה חרדית, בד"כ קרוב למקום המגורים של הקהילה. (לדוגמא: מרכזי שירות של פלאפון ו AIG, יחידות בדיקת תוכנה של מטריקס)
בגרעין: גיוס מספר קטן יחסית של עובדים מהקהילה יחד, והעסקתם ביחידה אחת כ"גרעין" ייחודי בתוך הארגון. (לדוגמא – גיוס מתכנתות למח' מערכות מידע של ביטוח ישיר)
פרטני: קליטת עובדים חרדים בודדים לתפקידים בחברה ושילובם במסגרת היחידות הארגוניות כפי שנעשה עם עובדים אחרים. שילוב פרטני יכול להיות גם כשלב שני של קליטת העובד החרדי בארגון, לאחר שקודם מתפקיד ב"חממה" (דוגמא – קידום נציגת שירות ב AIG לתפקידים במוקד/מטה החברה בפ"ת) או לאחר שהגרעין הראשוני מתרחב (דוגמא הגדלת מספר המתכנתות בביטוח ישיר).
לכתבה על הסיור באתר Ynet לחצו כאן