סיכום פאנל הון חברתי


מושב הון חברתי
במסגרת המושב הון חברתי נסקרו מודלים שונים לפיתוח יזמות עסקית. במושב השתתפו הן ארגונים ללא מטרות רווח והן גופים עסקיים אשר על כולם מקובל העיקרון ששינוי יגיע דרך עידוד יזמות ושהעולם העסקי הוא המקום לפעול על מנת לקדם את האג'נדה הסביבתית-חברתית.
את המושב הנחתה בתיה פלדמן כתבת שוק ההון ותחום היי טק, גלובס.
במושב הציגו :
ד"ר ניר צוק, מנהל Ashoka ישראל- הארגון העולמי אשר התווה את המונח יזמות חברתית וכיום תומך במעל 2000 יזמים ב72 מדינות. למצגת- לחצו כאן.
גדעון סוסמן , ממיסדי ושותף בקרן Oasis- אשר משקיעה במודל של קרנות הון סיכון חברתיות Social Venturing בחברות הנמצאות בנגב. למצגת- לחצו כאן.
נמרוד גור, שותף בקרן Precede technologies – אשר המודל העסקי של הקרן היא יצירת חברות בעלות טכנולוגיות סביבתיות מתקדמות על פי זיהוי של צורך עתידי. למצגת- לחצו כאן.
אמילי לוי, מנכ"ל PlaNet Finance Israel- ארגון המתמחה בקידום נושא Micro Finance בקהילה העסקית. למצגת- לחצו כאן.

בנוסף למצגות המשתתפים נשאלו לגבי כיצד הם מודדים את עמידתם במטרות שהם הציבו לעצמם. הוסכם על ידי המשתתפים כי סוגיית המדדים שלא מתארים תשואות נטו מציבים אתגר למנהלים. עלתה הנקודה כי גם המדדים הפיננסים לא מבטיחים הצלחה כפי שעולה מהמשבר האחרון.