סיכום פאנל SRI


מושב זה היוה פגישת עבודה בסיומו של כנס מעלה 2008.
מטרות המושב:
כינוס צוות חשיבה לדיון קונקרטי באפשרויות לקידום SRI בקרב פעילי שוק ההון המקומי.
הדיון יסייע למקד את תוכנית העבודה של מעלה לקידום נתח שוק ל- SRI בישראל.
יצירת מעגל שותפים רעיוני לקידום התחום.

משתתפים:
רונית הראל בן זאב | הבורסה לניירות ערך, תל אביב
אלה אלקלעי | בית ההשקעות אי בי אי
עו"ד יורם נווה | כלל פיננסים
יותם עירוני | אלטשולר שחם
חגי שרייבר | כ.נ.ף
עו"ד דידי לחמן לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לתחום הכלכלי פיסקלי
רו"ח ניר זיכלינסקי | אריסון השקעות
אילן ארצי | בית ההשקעות הדס ארזים
נוגה לבציון -נדן | Greeneye
מולי רבינה | קרדיט סוויס ישראל
עדי אלקלעי | בית ההשקעות אי בי אי
אייל בן שלוש | לשעבר המפקח על הביטוח וממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחסכון
ולרי ברכיה | המשרד להגנת הסביבה
גלית כהן | המשרד לאיכות הסביבה
טליה אהרוני | מעלה
מומו מהדב | מעלה
אלעד קוק | מעלה

מבנה הדיון :
הוצגה מצגת פתיחה קצרה על ידי צוות מעלה אשר התייחסה לנושאים הבאים :
הגדרה כללית של – SRI, למירכוז הדיון.
שאלות הדיון להתייחסות המשתתפים.
צירי פעולה אשר זוהו כדרכי פעולה לקידום נתח שוק ל- SRI בישראל.

המשתתפים במושב העלו את דעתם כיצד ניתן לקדם את נושא הSRI בשוק ההון המקומי.
הנקודות שהועלו במושב נאספו והם ישמשו לבניית תוכנית העבודה של ארגון מעלה לקידום נושא הSRI.

למצגת המלאה- SRI