סקירה כללית

אחריות חברתית כחלק אינטגרלי מניהול וקבלת ההחלטות בפירמה

"מעלה" השיקה את הקוד בספטמבר 2004, במטרה לסייע לנהל ולמדוד את ההשפעות החברתיות והסביבתיות של עסקים ולאפשר למנהלים להטמיע את עקרונות האחריות החברתית בכל החלטה ופעולה עסקית, כחלק אינטגרלי מניהול וקבלת ההחלטות בפירמה.
הקוד מבוסס על קודים דומים הקיימים בעולם כולו, והנו פרי עבודה משותפת של מעלה עם המנהיגות העסקית של מעלה ועם עמיתיה, עם אנשי אקדמיה וממשל, עם ארגונים חברתיים ועם נציגי הציבור. הקוד משקף לפיכך מגוון דיעות של בעלי עניין, המתמזגות לכדי התועלת המשותפת לעסקים ולחברה והדיאלוג המתמשך בתחום זה.

הקוד כולל עקרונות מנחים וקריטריונים לניהול האחריות החברתית בתחומים הבאים: אתיקה בעסקים, סביבת עבודה, מוצרים – שיווק – לקוחות, שותפים עסקיים ושרשרת האספקה, איכות הסביבה, מעורבות בקהילה, זכויות אדם, ממשל תאגידי, דיאלוג עם מחזיקי העניין, שקיפות ודיווח חברתי.

בעולם קיים מגוון רחב של תקנים, קודים, אמנות ומסמכים לניהול האחריות החברתית של עסקים; העיקריים והבולטים שבהם הם: התקן החברתי הקנדי, הנחיות ארגון OECD לאחריות חברתית בחברות בינלאומיות, Global Sullivan Principles, הנחיות התאחדות התעשיינים הבינלאומית, התקן החברתי של ארגון התקינה האוסטרלי ועוד.
לאחרונה פורסם גם בישראל תקן (מנחה ללא הסמכה) לאחריות חברתית מטעם מכון התקנים הישראלי. לרוב מדובר בתקנים מפורטים ומתקדמים מבחינת דרישות האחריות החברתית על פי נושאים ספציפיים בתחום זה כגון: התקן לחקלאות אורגנית, שמירה על יערות הגשם ועוד.