דירוג מעלה 2017

ספירלה דירוג 2017 חתוך

שאלון דירוג מעלה 2017 כולל עדכונים מקיפים בתחומי איכות סביבה, יחסי עבודה ואחריות ברכש. מומלץ לבחון ולהטמיע את הקריטריונים כבר בתכנית העבודה לשנת 2017.

בין הקריטריונים החדשים:

 • הכנה לפרישה וסיוע לעובדים לקראת פיטורים
 • תמיכה ופיתוח מקצועי לעובדים בדרגות שכר נמוכות
 • התייחסות לעובדים הנדרשים לטפל בהוריהם
 • פעולות להגברת הבטיחות בדרכים בקרב עובדי החברה
 • היקף ההשקעה בהכשרות מקצועיות לעובדים
 • פירוט תנאי העבודה בשפת העובד
 • מדיניות התשלומים לספקים לרבות התייחסות לעסקים קטנים ובינוניים
 • מדיניות רכש הכוללת תנאי סף והתייחסות להיבטים חברתיים סביבתיים
 • הכשרות, תמריצים והוקרה לחיזוק ספקים – עסקים קטנים ובינוניים
 • הצבת יעדים לקליטת עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה
 • הצבת יעדים לקידום נשים לדרגי ניהול בכירים
 • דיאלוג עם ארגוני סביבה להפחתת ההשפעות הסביבתיות של החברה
 • פעולות להפחתת ההשפעות הסביבתיות של החברה בתחומים מהותיים לפעילותה
 • הגברת המהותיות של הקוד האתי לפעילות החברה וליחסיה עם מכלול מחזיקי עניין

להורדת שאלון דירוג מעלה 2017, לחצו כאן.
להורדת מסמך מלווה לדירוג מעלה 2017, לחצו כאן.
להורדת מצגת קריטריונים דירוג מעלה 2017, לחצו כאן.
ל
הורדת תבנית תמצית דיווח דירוג מעלה 2017, לחצו כאן
להורדת הנחיות והמלצות בקרה חיצונית דירוג מעלה, לחצו כאן
להורדת מסמך פרוטוקול הדיווח הישראלי מגוון ביולוגי בעסקים, לחצו כאן

 

תהליך עדכון הקריטריונים
הקריטריונים בדירוג נקבעים על ידי וועדה ציבורית עצמאית בראשות אמנון נויבך, יו"ר הבורסה לנירות ערך. הוועדה כוללת מומחים, נציגי אקדמיה, ראשי ארגונים חברתיים סביבתיים ונציגי עסקים. הוועדה מחולקת לחמש וועדות משנה תחומיות אשר בראשן עומדים:

ד"ר עלי בוקשפן | אתיקה, המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר מיקי הרן | איכות סביבה, הקריה האקדמית אונו
פרופ' אסף חמדני | ממשל תאגידי וניהול ודיווח חברתי סביבתי, האוניברסיטה העברית
אהובה ינאי | תרומה לקהילה ומעורבות עובדים, מנכ"לית מתן
עו"ד ארנה לין | סביבת עבודה, משרד עו"ד ארנה לין