עקרונות וקריטריונים בנושא מוצרים, פרסום, שיווק ולקוחות

מוצרים "הגונים", פרסום הוגן
עקרונות
הפירמה שואפת לפתח מוצרים בטוחים לשימוש, העונים על צורכי הקהילה כולה ועל צורכיהן של אוכלוסיות מיוחדות, תוך שהיא מקפידה על כבוד האדם – גם במוצריה וגם בנורמות השיווק והפרסום שלה.

הפירמה מתייחסת בכבוד ובהגינות ללקוחותיה ולצרכניה.

הפירמה מחויבת לשקיפות ולאמת בפרסום, מכבדת את פרטיות הצרכנים, ואינה מנצלת את כוחה כדי להשפיע על קבוצות פגיעות באוכלוסייה, באמצעות פרסום או שיווק שאינם ראויים. הפירמה עושה כל שביכולתה לקדם שימוש בטוח ואחראי במוצריה.

קריטריונים
א. מוצרים
לפירמה נהלים המבטיחים כי מוצריה מוצגים (הן על ידי הפירמה, והן על ידי עובדיה ונציגיה) בצורה מלאה, ספציפית, מדויקת והוגנת.
על מוצרי הפירמה מופיע פירוט מרבי של מרכיבי המוצר, תכונותיו והשפעות מזיקות מהותיות הנובעות ממנו. לפירמה נהלים המבטיחים עמידה בכל הכתוב על תווית המוצר.
הפירמה מבצעת בדיקות איכות תקופתיות, ובדיקות נוספות ככל הנדרש, כדי להבטיח שמוצריה עומדים בתקני בטיחות ובריאות.

ב. נורמות שיווק ופרסום
הפירמה אינה משתמשת בטכניקות מטעות ולא אתיות לשיווק ומכירה, אינה מבטיחה הבטחות-שווא בפרסומיה, ונמנעת ממניפולטיביות בפנייתה לילדים.
2הפירמה נוקטת בפרסומיה התייחסות שווה והוגנת לכל מגזרי האוכלוסייה, והיא נמנעת מפגיעה בכבוד האישה ובכבודן של אוכלוסיות מיעוטים.

ג. לקוחות
הפירמה מטפלת ביעילות ובשקיפות בתלונות צרכנים, משתדלת להגיע לפתרונות הוגנים, ונוקטת סנקציות רק כמוצא אחרון.
עובדי הפירמה מודעים לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א – ,1981 ולפירמה יש האמצעים הטכנולוגים והניהוליים לעמידה בחוק, ולשמירה על פרטיות הצרכנים והעובדים.