עקרונות וקריטריונים למעורבות בקהילה

כבוד, תרומה, שותפויות והעצמה

פירמה רותמת את יכולותיה ואת משאביה – הכספיים והאנושיים – כדי לקדם ולהעצים את הקהילות בהן היא פועלת. במסגרת תהליכי קבלת החלטות לגבי נושאים המשפיעים על הקהילה, הפירמה גם משתפת את הקהילה המקומית.

שיתופי הפעולה של הפירמה עם הקהילה נעשים על בסיס דיאלוג קבוע עם מגוון האוכלוסיות בקהילה המקומית, במטרה להעצים אותן, ולא להסתפק בתרומה ובנתינה.
עקרונות
הפירמה רותמת את יכולותיה ואת משאביה – הכספיים והאנושיים – כדי לקדם ולהעצים את הקהילות בהן היא פועלת. במסגרת תהליכי קבלת החלטות לגבי נושאים המשפיעים על הקהילה, הפירמה גם משתפת את הקהילה המקומית.
שיתופי הפעולה של הפירמה עם הקהילה נעשים על בסיס דיאלוג קבוע עם מגוון האוכלוסיות בקהילה המקומית, במטרה להעצים אותן, ולא להסתפק בתרומה ובנתינה.

קריטריונים
א. הפירמה מעודדת את פיתוח ההון האנושי של הקהילה, במיוחד על ידי יצירת הזדמנויות תעסוקה והכשרה לעובדים.

ב. הפירמה מיישמת מדיניות, המבטיחה שלפחות חלק מרכישותיה יהיה מעסקים קטנים מקומיים.

ג. הפירמה מקצה ממשאביה הכספיים למטרות חברתיות, בהלימה לגודלה, להכנסותיה ולרווחיה.

ד. מסמך המדיניות החברתית של הפירמה מגדיר גם את התחום או את התחומים למעורבות החברתית של הפירמה בקהילה.

ה. הפירמה מעודדת את עובדיה להתנדב בקהילה, ומנהלת תוכנית התנדבות עובדים, המאפשרת לכל עובד להתנדב במסגרת תחומי המעורבות החברתית – אותם הגדירה הפירמה לעצמה.

ו. הפירמה מקצה לעובדיה זמן להתנדבות בקהילה על חשבון הפירמה.

ז. מעורבות העובדים בקהילה מהווה חלק במכלול הגורמים להערכה האישית של כל עובד.

ח. לפירמה שיתופי פעולה עם גורמים המייצגים את האינטרסים של הקהילה.