גיוון בתעסוקה

מהלך רב שנתי לקידום שינוי במגזר העסקי
תגיות: גיוון בתעסוקה
נושא הגיוון בתעסוקה זוהה כיעד לאומי מרכזי בו יכולת ההשפעה והשינוי של המגזר העסקי מרכזית ומהותית. בהתאמה, מעלה פועלת לקידום יצירת סביבת העסקה רב-תרבותית במגזר העסקי באמצעות: הגברת מודעות לתפקיד של המגזר העסקי בהגברת תעסוקה בקרב מוקדי תת תעסוקה, פיתוח כלים ומדדים ליישום במגזר העסקי, הגברת הקשר בין העסקים לארגונים החברתיים והציבוריים הפועלים בתחום והרחבת אמצעי המדידה של הנושא במגזר העסקי

נושא הגיוון בתעסוקה זוהה כיעד לאומי מרכזי בו יכולת ההשפעה והשינוי של המגזר העסקי מרכזית ומהותית.
בהתאמה, מעלה פועלת לקידום יצירת סביבת העסקה רב-תרבותית במגזר העסקי באמצעות:
הגברת מודעות לתפקיד של המגזר העסקי בהגברת תעסוקה בקרב מוקדי תת תעסוקה
פיתוח כלים ומדדים ליישום במגזר העסקי
הגברת הקשר בין העסקים לארגונים החברתיים והציבוריים הפועלים בתחום.
הרחבת אמצעי המדידה של הנושא במגזר העסקי
טבלת מיפוי עמותות גיוון בתעסוקה
למידע בנושא חוקיות מדידת אוכלוסיות מודרות בעבודה
לתת-פרק גיוון בתעסוקה בשאלון דירוג מעלה 2012 בליווי הסברים מפורטים

רקע
מוקדי תת-תעסוקה מהווים פוטנציאל לא ממומש לפיתוח כלכלי במשק הישראלי
המודעות להשקעה הנדרשת בפיתוח פתרונות תעסוקה למוקדים אלה נמוכה
גם כאשר קיימת מודעות –
קיים פער בין מדיניות ותפיסות הנהלה לבין היישום בשטח
הטיפול בכל אוכלוסיה הוא פרטני ולכן יוצר מעין תחרות על תשומות השמה
יש מעט היצע בין נותני שירותי ההשמה הרגילים/המוכרים
פתרונות אלטרנטיביים להשמה מוצעים ע"י מגזר שלישי אך אינם שיטתיים דיים
פרוייקט "גיוון בתעסוקה" נערך בשיתוף הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה.

למידע על הצטרפות לפורום לחצו כאן

לפרטים נוספים נא לפנות לאייל וילצ'יק, מנהל אחריות חברתית