דוחות מאמרים ומחקרים

טבלת מיפוי עמותות גיוון בתעסוקה

השגת גיוון בתעסוקה
מדריך שלב אחר שלב להשגת גיוון ומניעת הדרה של ארגון Third Sector

הקשר שבין אחריות חברתית לגיוון בתעסוקה
מאמר העוסק בקשר ההולך ומתעצם בין אחריות חברתית לגיוון בתעסוקה, וכיצד הם הופכים להיות שלובים ביחד.