כנסים ומפגשים בתחום

סיכום סיור סמנכל"י משאבי אנוש בנושא תעסוקת חרדים
סיכום סיור סמנכ"לי משאבי אנוש של החברות הגדולות במשק להיכרות עם ארגונים המתמחים בתעסוקת חרדים בשיתוף התמ"ת

גיוון בתעסוקה – סיפורי הצלחה
פאנל בהנחיית קובי אריאלי

קבוצת עבודה גיוון בתעסוקה – מעלה בשיתוף תב"ת (ג'וינט וממשלת ישראל)
הדיון הראשון יתקיים ב-18 באפריל , בין השעות 9:00-11:00 , במשרדי מעלה, הרוגי מלכות 11, רמת החיל, תל-אביב