דוחות מאמרים ומחקרים

"הסכנה במותג מלוכלך"
המאמר עוסק בשאלה של ניהול מותג והסכנות הטמונות בחוסר מחשבה לטווח הארוך בניהולו.

האם לצרכנים בישראל אכפת מהאחריות התאגידית שלכם?