השקעה בקהילה

שותפות ארוכת טווח

קשרי הקהילה והפיתוח הקהילתי- כלכלי מתנהלים קודם כל בסביבה המיידית ובקהילה המקומית בה פועל העסק – אך גם בקהילות אחרות, רחבות ומגוונות, עמן קשורה הפירמה.המפתח להצלחה הוא ביסוס שותפויות אסטרטגיות ארוכות טווח ומניבות עם הארגונים החברתיים והגורמים המטפלים במגוון האוכלוסיות והנושאים הרלוונטיים, מתוך גישה בסיסית של "הענקת החכה ולא רק חלוקת דגים"

חברה עסקית המבקשת לפתח את הקהילה בה היא פועלת, להעשיר את הקהילה ואת עצמה, יכולה לעשות זאת בדרכים רבות כמו חינוך, שיקום שכונות, טיפוח ועזרה לילדים, בריאות ואיכות חיים, מעמד האישה,זכויות מיעוטים, צמצום הפער הטכנולוגי ועוד. המפתח להצלחה הוא ביסוס שותפויות אסטרטגיות ארוכות טווח ומניבות עם הארגונים החברתיים והגורמים המטפלים במגוון האוכלוסיות והנושאים הרלוונטיים, מתוך גישה בסיסית של "הענקת החכה ולא רק חלוקת דגים".

תרומה עסקית ניתנת להוכחה
מעורבות חברתית המתנהלת כחלק מהאסטרטגיה הכוללת של החברה מניבה יתרון כלכלי. היא תורמת להתרחבות שווקים חדשים, משפרת את מוראל העובדים ומושכת כוח עבודה פוטנציאלי. שיפור הקשרים עם הקהילה ויצירת דיאלוג חיובי עם קבוצות מחזיקי עניין (STAKEHOLDERS) תורמים לשמירה על זיכיון הפעולה, לשיפור תדמית החברה ומיצובה בשוק, ומאפשרים פיתוח מוצרים ושירותים חדשים.

לקחים עולמיים מיושמים בישראל
עולם העסקים הבינלאומי הכיר זה מכבר בעובדה לפיה עסק הפועל בסביבה כלכלית טובה הוא עסק פורח. עסקים רבים הגדירו תפקיד למנהל קשרי קהילה, הדואג כי האסטרטגיה העסקית תשלב תוכניות פיתוח כלכלי-חברתי. מדובר בעיקר בסיוע לשכונות מצוקה, שותפויות עם ארגונים חברתיים הפועלים למען הקהילה או יוזמות חברתיות אחרות.

בישראל, תחום קשרי הקהילה הוא המפותח ביותר בקטגוריית הפעילות החברתית. אלא שפעמים רבות מדי מתבטאת הפעילות בפילנתרופיה לשמה מצד בעלי העסק – ולא בשותפות אסטרטגית הכוללת את כל רובדי העסק ומערבת עובדים בכל הדרגים. עירוב כזה הוא היוצר שותפות WIN / WIN ממנה נהנים הקהילה והעסק בו זמנית.

קישורים
הקוד לניהול חברתי בעסקים:עקרונות וקריטריונים למעורבות בקהילה

Boston College Center for Corporate Citizenship
מרכז מחקר של Boston College, העוסק בחקר והוראה של קשרי קהילה. האתר מציע מרכז מידע אודות מחקרים, פרסומים, כנסים ואירועים.

The Committee for Economic
ארגון המשלב אנשי עסקים ואנשי חינוך. הארגון עורך מחקרים עכשוויים בנושאי קשרי קהילה ופיתוח כלכלי, ופועל ליישום המסקנות במגזר הפרטי והציבורי. האתר מציע חדשות, מידע אודות אירועים, פרויקטים, שיתופי פעולה ופרסומים של הארגון.