כנסים ומפגשים בתחום

סיכום סיור סמנכל"י משאבי אנוש בנושא תעסוקת חרדים
סיכום סיור סמנכ"לי משאבי אנוש של החברות הגדולות במשק להיכרות עם ארגונים המתמחים בתעסוקת חרדים בשיתוף התמ"ת

מפגש הפורום – מאי 2008: האם אתם משקיעים בקהילה הערבית
סיכום המפגש, ההרצאות, הסיקור התקשורתי, ורשימת ארגונים בחברה הערבית