שותפים ושרשרת האספקה

להחיל את עקרונות האחריות החברתית גם לגבי שותפים עסקיים

בעולם הגלובלי והתקשרותי של ימינו, חברות עסקיות אינן יכולות להרשות לעצמן להתנהל באחריות בדל"ת אמותיהן בלבד, והן נדרשות להחיל את עקרונות האחריות החברתית גם לגבי שותפיהן בשרשרת האספקה: ספקים, עובדי קבלן, מפיצים, זכיינים וכן הלאה, ולוודא שגם שותפים אלה מתנהלים באחריות
"חוזקה של השרשרת הוא כחוזק החוליה החלשה שלה"; אימרה זו תקפה גם לגבי האחריות החברתית בשרשרת האספקה של חברות.

בעולם הגלובלי והתקשרותי של ימינו, חברות עסקיות אינן יכולות להרשות לעצמן להתנהל באחריות בדל"ת אמותיהן בלבד, והן נדרשות להחיל את עקרונות האחריות החברתית גם לגבי שותפיהן בשרשרת האספקה: ספקים, עובדי קבלן, מפיצים, זכיינים וכן הלאה, ולוודא שגם שותפים אלה מתנהלים באחריות.
הסיבה לכך היא שהתנהלות לא אחראית בכל אחת מחוליות אלו של השרשרת, עלולה להשליך באופן שלילי על החוליות האחרות, ולפגוע במוניטין שלהן. לעומת זאת, החלת אחריות חברתית על שותפים בשרשרת האספקה, יכולה לחזק את חוסנה של שרשרת זו, וליצור הזדמנויות עסקיות עבור כל אחד מהשותפים.

תהליך ההחלה צריך להתבצע תוך דיאלוג פתוח ושקוף עם השותפים. הסוגיות המרכזיות המטופלות במסגרת תחום זה הן: תנאי עבודה וסביבת עבודה, עמידה בחוקים ובתקנות, אתיקה, איכות סביבה, השקעה בקהילה.

היבטים נוספים של ניהול אחריות חברתית בשרשרת אספקה, נוגעים לניהול אחראי של הקשר עצמו עם השותפים לשרשרת האספקה.
תחת תחום זה מטופלים היבטים כגון: גיוון ספקים ופיתוח ספקים מקומיים, קטנים או בבעלות קבוצות מיעוט, סחר הוגן, יחס הוגן לספקים.

קישורים:
הקוד לניהול חברתי בעסקים: עקרונות וקריטריונים בנושא שותפים ושרשרת אספקה