חדשות וידיעות בתחום

ביולי 2011 הושק התקן הישראלי החדש לבניייה ירוקה
התפרסם על ידי המשרד להגנת הסביבה