עסקים ואחריות תאגידית: מגמות 2020

ארגון Sustainability פרסם לאחרונה עבודה בנושא מגמות בתרומת עסקים לקיימות ותחזיות ל-2020. ביו הנושאים הנסקרים בקצרה: צמצום פלסטיק, שינוי התנהגות צרכנים, צמצום פליטות, פתרונות של כלכלה מעגלית, כמו גם השקעה בעובדים, דיגיטציה למטרות בריאות, הכללה דיגיטלית, שמיר על המגוון ושימוש בחדשנות לטובת פתרונות ליעדי הקיימות של האום ועוד.

בסוף כל פרק יש המלצות לעסקים והפניה לגוף מחקרי עדכני.

למדריך המלא – לחץ כאן