הטמעה אתית וקוד אתי

הטמעת אתיקה
הטמעת אתיקה פירושה מהלך ארגוני שתוצאתו היא יישום הקוד האתי ועקרונות ההתנהגות האתית על ידי העובדים והמנהלים בחברה.
לרוב, הקוד האתי מנוסח בצורה של "הצהרת כוונות" ועקרונות כלליים. ההטמעה מכוונת להפוך עקרונות אלה להתנהגויות יומיומיות העולות איתם בקנה אחד.

כיוון שאתיקה מבוססת על יישום של ערכים ותפיסה משותפת של הטוב והראוי בארגון, ישנה חשיבות להתחלת ההטמעה כבר בשלב ניסוח הקוד. בניית הקוד צריכה להיעשות בתהליך ארגוני, בו ישותפו חלקים נרחבים מהארגון – עובדים ומנהלים כאחד.
כיום ארגונים רבים משתפים גם מחזיקי עניין חיצוניים כמו לקוחות, ספקים וקהילה בתהליך גיבוש הקוד האתי שלהם.
לאחר ניסוח הקוד ישנה חשיבות גם להדרכה ואימון של העובדים ליישום הקוד האתי (בכלים כמו הדרכות, פתרון משותף של דילמות אתיות מחיי היומיום הארגוניים, הכוונה ניהולית ועוד); וגם לבנייה והתאמה של המנגנונים הארגוניים (תהליכי קבלת החלטות, מדיניות, תהליכי עבודה נהלים וכו') בהלימה לעקרונות הקוד האתי.

קוד אתי
קוד אתי הוא מסמך, המגובש בתהליך ארגוני משתף, ובו מפורטים ערכי החברה ודרכי ההתנהגות שנגזרות מערכים אלה. קוד אתי מאפשר לארגון לייצר שפה אחידה, לגבש תפיסה משותפת של הטוב והראוי ולתאם ציפיות באשר לדרך ההתנהגות הראויה בארגון.
חשיבותו של הקוד האתי הוא ראשית כל בשיח שהוא (ותהליך גיבושו) יוצר בארגון. שיח המאפשר להגדיר את האופן בו מתבטא כל ערך מנחה בהתנהלות היומיומית בארגון; ובו בזמן מאפשר הצפת דילמות ומתן כלים לקבלת החלטות ראויות בדילמות כאלה.
שנית, מאפשר הקוד להגדיר את ייחודו של הארגון בדרך פעולתו מול מחזיקי העניין שלו. קוד אתי מציג לעובדים את כללי הפעולה הנדרשים מהם במקרים של דילמה אתית הנובעת מהפעילות העסקית, באופן המשקף את ההתנהלות הרצויה.
הקוד האתי יוצר ומקיים תרבות ארגונית וערכית, אשר מחזקת את הקשר בין עובדי החברה לבין עצמם ומבססת יחסי אמון, אמינות ויושרה בין החברה לבין בעלי מניותיה, לקוחותיה, וכל הבאים עמה במגע (לרבות ספקים ונותני שירותים).