כנסים ומפגשים בתחום

סיכום מפגש ראשון | השקעה חברתית אפקטיבית של תאגידים
המפגש נערך בשיתוף עם ארגון מידות ובנק הפועלים

סיכום מפגש עמיתים | סיכונים סביבתיים במתן אשראי
מעלה וקבוצת הייעוץ אביב אירחו את חברת הייעוץ הבינלאומית ERM