חדשות וידיעות בתחום

דיאלוג עם מחזיקי עניין במסגרת אחריות תאגידית
טור של אבי דנציגר ועברי ורבין שהתפרסם באתר Getgreen

מדריך לשותפות מחזיקי עניין
למה לשתף את מחזיקי העניין ואיך לעשות את זה? מדריך מקיף הכולל מקרי מבחן וסקרים עולמיים בנושא

מנכ"ל, האם באמת יש לך אחריות חברתית?
כתבתו של גיא רולניק, התפרסמה בדה-מרקר

מעסיקים מקבלים בברכה את ההמלצה להוסיף נשים לדירקטוריון
התפרסם ב-People management

עסקים מפגינים אחריות כלפי הסביבה ומפרסמים דו"ח אחריות תאגידית
התפרסם באתר אפוק-טיימס

אושר: חובת דיווח סביבתי לחברות ציבוריות
ועדת הכספים של הכנסת אישרה תקנות שיחייבו את החברות הציבוריות לדווח על השפעתן על הסביבה

Web 2.0 ככלי לקידום אחריות תאגידית

שקיפות ירוקה – בכל זאת מדובר ב-31 טריליון דולר

סקר משותף לקסלמן וקסלמן PwC ולארגון מעלה